5 ilde karantina

Artan vakalar sonrası illerden peş peşe karantina kararları gelmeye başladı. KARS : Kars’ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (K-ovid-19) te-dbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, K-ovid-19 s-algınının yayılmasının en-gellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının kor-unması amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyünde k-arantina uygulanması kararı alındı.Köye giriş ve çıkışlar da durduruldu.

ARDAHAN Ardahan’ın Taşlıdere köyünde, yeni tip kor-onavirüs (K-vid-19) tEdbirleri kapsamında karantina kararı alındı.İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması ne-deniyle Taşlıdere köyünde, salgının ya-yılmasının e-ngellenmesi, sosyal izolasyon sa-ğlanarak v-atandaşların sa-ğlığının kor-unması amacıyla 10 gün ka-rantina u-ygulanmasına karar verdi.Ja-ndarma e-kiplerince k-öye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

ÇANAKKALE Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip k-oronavirüs (Ko-vid-19) te-dbirleri kapsamında k-arantina ba-şlatıldı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde K-vid-19 va-kalarında artış yaşanması üzerine s-algının yayılımını engellemek ve toplum s-ağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina u-ygulanmasına karar verildi.Karantina nedeniyle ja-ndarma ekipleri, kö-ylerin girişlerinde önlem aldı.

ADIYAMAN Adıyaman’da, yeni tip ko-ronavirüs (K-ovid-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 evde kar-antina uygulaması başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin K-ovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

KOCAELİ Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, ko-ronavirüs tes-pit edilen 25 kişi nedeniyle 2 sokak, ka-rantinaya alındı. 150’den fazla kişinin ise te-a-slı olduğu öğrenildi. Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde bulunan Beşik Sokak’ta 10, Platin Sokak’ta 15 kişinin C-vid-19 te-stinin p-ozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca dün 2 sokakta 5 günlük k-arantina uygulanması kararı alındı. temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları b-ariyerlerle kapatıldı. 2 sokakta oturanların ih-tiyaçları ise Ve-fa D-estek Grubu ile belediye ekiplerince ka-rşılanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir