Hz.Ali ve Deve

Hz. Fatıma(ra), – Ya Ali (ra), Hasan, Hüseyin aç, evde yiyecek yok, gidip yiyecek bir şeyler alsana, der. Hz. Ali’nin sadece altı dirhemi vardır. Yiyecek almak için evden çıkar ve giderken yolda kavga eden iki insan görür.

Hz. Ali:

“Niçin kavga ediyorsunuz? Şu alemde Allah ’ı düşüneceğiniz yerde niçin birbirinizle mücadele ediyorsunuz?” diye sorar. Kavga edenlerden biri, diğerinden altı dirhem alacağı olduğunu, vermediğini, söyler.

Hz. Ali cebindeki altı dirhemi çıkarır ve alacaklıya verir. Evine geldiğinde eli boştur, ‘Cennet kadınlarının seyyidesi ’,

– Ya Ali, hiç mi bir şey almadın? diye sorunca,

-Ama ara düzelttim ya Fatıma, der.

Hz. Fatma ’nın yüzünde nurlu bir gülümseme belirir. Memnundur kocasının bu güzel hareketinden.

Daha sonra Hasan’la Hüseyin ağlamaya başlarlar, açız diye. Bu acı manzaraya dayanamaz ve evden çıkar. Yolda bir adama rastlar. Elinde besili bir deve;

– Ya Ali, bu deveyi sana satmak isterim, ucuza satacağım.

– Param yok, der Hz. Ali.

– Olsun, der adam.

– Bu deveyi sana vermeyi çok istiyorum.150 dirhem bu deve. Al sonra ödersin. Alır Hz Ali o deveyi.

Yolda giderken başka adama rastlar.

– Ya Ali, der, ne güzel bir deve bu. Ben bunu 300’e alayım ne olursun reddetme beni.

Hz Ali:

– Ama ben bunu 150’ye aldım, der.

– Olsun, ben çok beğendim bunu ve deveyi satar. Hz. Ali mutlu bir şekilde gider yiyecekleri alır eve döner. Sonra Peygamber’in huzuruna çıkar.

Efendimiz(s.a.v.) güler, gel der, ya Ali şu deve hikayesini anlat.

Anlatınca da der ki:

– Sen ki ara düzelttin. Allah Cebrail’i ile sana deveyi sattı. İsrafil’i ile de satın aldı.

Her kim ki ara yapar, birleştirir, düzeltir, ikilikten insanları kurtarırsa o bendendir ya Ali.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir